Beilen

Onderhoudsvriendelijk tuinieren

                     Minder werk, meer groen.

In een gesprek met de manager woondiensten van Woonservice kwam bij Groei&Bloei afdeling Beilen de gedachte op, om in samenwerking met Dorpen Overleg Midden-Drenthe en Woningcorporatie Woonservice, een project Onderhoudsvriendelijk Tuinieren te gaan opzetten. Het project omvat voorlichting over het onderhoud van een tuin, waarbij door de aanleg en beplantingskeuze zo weinig mogelijk belasting voor de veelal oudere tuineigenaar in zwaarte en tijd zal zijn.
We constateren een andere manier van tuinieren bij deze groep ouderen: veel zwarte grond en veel schoffelen. Dat vraagt een cultuurverandering: onderhoud in voor- en najaar en verder veel genieten. Ook jongeren tonen veel belangstelling.

Groei en Bloei is een landelijke vereniging die als doel heeft: het bevorderen en uitwisselen van kennis van de flora, fauna en het milieu en wel in het bijzonder in relatie tot de tuin en omgeving.
Hiermee willen we de inwoners van alle leeftijdsgroepen  van de 20 dorpen en buurtschappen in Midden-Drenthe bereiken. 


Op 29 augustus 2008 is het eerste exemplaar van de brochure aan wethouder Mary Looman in het gemeentehuis in Beilen overhandigd.