Beilen

Nieuwsflits februari 2023

Deze maand bij onze afdeling

Woensdag 22 februari: Ledenvergadering (alleen voor leden)
Aanvang: 19.00 uur in het Valkenhof in Beilen

Vervolgens om ca. 19.30 uur een lezing met Joop Verburg over het nut van insecten in de tuin. Hier zijn ook niet-leden van harte welkom.

Voor meer informatie kijk hier.

Introducees zijn van harte welkom! Neem gerust iemand mee.

Workshop keramiek bloemen/vlinders maken

U kunt zich nog tot 20 februari opgeven voor de workshop keramiek bloemn en/of vlinders maken.

Voor meer info kijk hier.

Voor opgave klik hier.

Nieuwe leden nodig voor Groei & Bloei Beilen

Een vereniging bestaat voor haar leden maar óók door haar leden.
Wij als bestuur vinden dat we een bloeiende verening hebben. Er is veel belangstelling voor de lezingen en voor de tuinexcursies en -bezoeken.  Om de vereniging bloeiend te houden zou die ook groeiend moeten zijn.
Daarom vragen we jullie om eens te kijken naar buren, vrienden en familie. Houden zij van tuinieren of groen in het algemeen, nodig ze een keer uit voor eeen lezingavond of excursie.
Ze zijn van harte welkom en wie weet zit er dan een aspirant lid in de zaal of tuin.

Tuin & Sfeerbeurs in Groningen

Na een break wegens corona zijn ze op 10, 11 en 12 februari klaar voor een nieuw buitenavontuur.
Voor alle groen en tuinliefhebbers is de Tuin & Sfeerbeurs weer in Martiniplaza in Groningen.
I.p.v. € 9.00 betaalt u als Groei & Bloeilid € 6,00 entree.

Tuinbezoeken ‘nieuwe stijl.’

Op allerlei manieren kunnen we mooie tuinen bezoeken, bijvoorbeeld in de vorm van excursies, bezoekerstuinen, busreis, Open Tuinen Carrousel.. Dit zijn activiteiten die Groei en Bloei wil koesteren. Om deze uitstapjes te realiseren moet er natuurlijk wat werk gedaan worden, er is nagedacht over een andere aanpak.

Deels blijft het bij ‘het oude’, te weten de busreis blijft in handen van Marjorie Pieneman, de bezoekerstuinen worden geregeld door Clara van der Gaast. Open Tuinen Carrousel wordt regionaal georganiseerd, Marjorie/Clara sturen gegevens van onze afdeling door.

De meest in het oog lopende verandering betreft de excursies.

Omdat een nieuw bestuurslid voor de excursies zich nog niet heeft aangemeld is het woord daarvoor nu aan de leden. We begrepen dat die formule bijv. in Assen heel goed werkt. Leden worden uitgenodigd om een middag te verzorgen. Dus hoeveel excursies er zullen zijn in het nieuwe seizoen hangt af van hoeveel leden zich gaan melden. We hebben ondertussen al wel enkele positieve reacties hierop gehad.
Mocht u meer willen weten over deze nieuwe aanpak, neemt u dan contact op met:

Marjorie Pieneman       tel. 0593-332029

Clara van der Gaast      tel.  0593-522865