Beilen

Jaarvergadering en lezing Joop Verburg

Woensdag 22 februari 2023
!! Aanvang 19.00 uur in het Valkenhof in Beilen

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 58e jaarvergadering.
Agenda:
1.    Opening
2.    Notulen Jaarvergadering 9 februari 2022
3.    Ingekomen stukken en mededelingen
4.    Jaarverslag 2022 van de afdeling
5.    Jaarverslag 2022 penningmeester
6.    Verslag kascommissie
7.    Begroting 2023
8.    Afscheid van de secretaris en bestuurslid excursies en benoeming nieuwe secretaris
9.    Rondvraag
10.    Sluiting
 
Pauze

Het nut van insecten in de tuin
Joop Verburg

Planten zijn afhankelijk van dieren en dieren van planten. Overal in de natuur zie je dat. Vooral bij insecten is dat heel duidelijk. Maar hoe complex de verhoudingen zijn, daar weten we nog lang niet alles van. Insecten zorgen voor bestuiving van planten en verspeiding van de zaden en planten leveren voedsel aan insecten. Dat gaat niet alleen om nectar en stuifmeel, want veel insecten of hun voorstadia leven van bladeren of vruchten of plantensappen. Planten en bomen zijn ook plaatsen waar insecten zich kunnen verbergen. Intussen is de bedreiging van de natuur overal te zien. Wat kunnen we in onze eigen omgeving doen aan een beter evenwicht?