Beilen

20 oktober om 19.00 uur

Jaarvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de 56e jaarvergadering.
Dit is een extra jaarvergadering omdat deze in februari 2021 niet door kon gaan i.v.m. Corona.
Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 20 oktober 2021
in het Valkenhof, Witte Valkenstraat 2, 9411LG in Beilen.
Aanvang 19.00 uur!!, voorafgaand aan de lezing van Andries Bierling.
Agenda:
1.    Opening
2.    Notulen Jaarvergadering 13 februari 2020
3.    Ingekomen stukken en mededelingen
4.    Jaarverslag 2020 van de afdeling
5.    Jaarverslag 2020 penningmeester
6.    Verslag kascommissie
7.    Begroting 2021
8.    Aftreden huidige bestuursleden
9.    Benoeming nieuwe bestuursleden
10.    Rondvraag
11.    Sluiting
Voor de pauze worden de jaarstukken met u besproken en kunt u eventueel opmerkingen maken over het functioneren van onze afdeling.  
We dragen in deze vergadering 5 nieuwe bestuursleden voor.
Dit zijn: Wim Klaassen kandidaat voorzitter en lezingen, Sieneke Kooistra kandidaat penningmeester, Roelien Kroeze kandidaat secretaris, Marjorie Pieneman kandidaat bestuurslid excursies en Gerrit Hansen kandidaat bestuurslid.
Tegenkandidaten kunnen zich melden vóór 7 oktober bij de secretaris.

Het financiëel- en het sociaal jaarverslag kunt u opvragen bij de secretaris zodat u zich thuis alvast kunt voorbereiden en deze als zogenaamde hamerstukken goedgekeurd kunnen worden. Als hier vragen over zijn kunt u natuurlijk contact opnemen met de secretaris. (info@beilen.groei.nl).

De jaarvergadering is alleen voor leden. Na de jaarvergadering zijn ook niet-leden welkom vanaf ca. 19.30 uur.

Na de jaarvergadering geeft Andries Bierling van Tuingoed Foltz, een lezing over Epimediums en botanische rariteiten.