Beilen

Gluren bij de moestuinburen

Kom opnieuw Gluren bij de moestuinburen en Moestuinieren op de Arnicakwekerij
Op zaterdag 20 april, aanvang 10.00 – sluiting 12.00 uur, starten we ook dit voorjaar de open moestuindagen Gluren bij de Moestuinburen. Vorig jaar is zo’n succes gebleken dat de Werkgroep Moestuinieren er graag een vervolg aan wil geven. Zowel leden als niet-leden, ervaren als onervaren moestuiniers kunnen zich inschrijven. Verdeeld over het komende teeltseizoen zijn er vier open moestuindagen op een zaterdagochtend onder leiding van twee ervaren -biologische- moestuiniers op hun erf. Deze leden van Groei&Bloei laten zien wat en hoe ze telen, delen graag op een ontspannen manier hun kennis en kunde en beantwoorden uw vragen. De informatieochtenden duren echt twee uur, het is dus niet de bedoeling dat u in de loop van de ochtend tussentijds nog aansluit.
Een nieuw initiatief: moestuin-tuiniertips in praktijk gebracht
Dit groeiseizoen kunt u de theorie opgedaan tijdens de gluurochtenden verbinden met de praktijk. De eigenaren van de Arnicakwekerij in Boterveen 14a stellen op hun terrein grond beschikbaar voor beginnende moestuin-tuiniers. Het telen van de groente gebeurt op 100% biologische basis. Aan het gebruik van de grond zijn geen kosten verbonden. Er zijn enkele tuinplaatsen beschikbaar. Op zaterdagochtend 4 mei is de eerste bijeenkomst op het Arnicaterrein. De tuiniers worden door Groei&Bloei-leden begeleid. De kwekerij is behalve op de zaterdag, ook op de overige dagen van de week geopend voor het onderhoud aan de groentetuin, met uitzondering van zondag.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor één of beide initiatieven bij info@beilen.groei.nl
onder vermelding van: opgave gluren bij de moestuinburen en/of opgave tuinplaats Arnicakwekerij.

 

Voorjaarsruilbeurs

Maandag 22 april aanvang 19.00 uur.

De ruilbeurs zal ook deze keer weer worden gehouden op het erf van Jan en
Clara van der Gaast aan de Beilervaart.
De ruilbeurs is alleen bestemd voor leden van de afdeling Beilen. Leden die
geen plantjes te ruilen hebben zijn ook van harte welkom. Bij het welkomstwoord
zal de gang van zaken rondom het ruilen worden uitgelegd.
De plantjes kunnen worden uitgestald op het erf volgens de aanwijzingen op
de bordjes.
Een duidelijke vermelding van plantennamen is wel heel belangrijk
Planten die niet van eigenaar zijn gewisseld graag weer meenemen, tenzij
daarover andere afspraken worden gemaakt met Jan en Clara.
Graag tot ziens op Vorrelveen 4.