Beilen

Excursies

De excursies met eigen vervoer. De benzineprijzen zijn richtprijzen. Meestal
wordt een prijs van € 0,20 cent per kilometer gehanteerd. Dit wordt als volgt
berekend: aantal km x € 0,20 : aantal personen in de auto. U rekent dus zelf af
met de bestuurder van de auto waarin u meerijdt. Ook kunt u het bedrag met de bestuurder overleggen, gezien de huidige energieprijzen.
Voor de excursies met eigen vervoer is de vertrektijd 12.30 uur, tenzij anders is aangegeven.
Vertrek is vanaf de Drenthe-hal, Eursingerweg 1 te Beilen.
Aanmelden voor de excursies kan via het opgavenformulier in het boekje of via
de website www.beilen.groei.nl – activiteiten en actueel-opgavenformulier.
Het te betalen bedrag wordt twee weken voor de excursie afgeschreven van uw rekening. Tot die tijd kunt u nog afzeggen zonder te betalen. Daarna kan dit alléén bij dringende redenen.
Dit geldt echter niet voor de busexcursie omdat daar prijsafspraken over gemaakt worden.
Wilt u wel zo vriendelijk zijn uw mailadres en telefoonnummer op het formulier
in te vullen, zodat men u kan inlichten bij eventuele calamiteiten.