Beilen

De Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelde dit jaar € 150.000 beschikbaar voor lokale projecten. Leden van de bank konden van 27 september tot 10 oktober 2019 hun stem uitbrengen op een deelnemende vereniging. Groei & Bloei afdeling Beilen deed ook mee aan deze clubsupport.
We hebben dit jaar € 222,29 gekregen van de Rabobank.

Waar besteden  we het geld aan ?

Groei & Bloei afd. Beilen wil graag op verschillende plaatsen binnen hun 'werkgebied'  in overleg en samenwerking met de gemeente Midden-Drenthe in 2020 wildebloemenweiden aanleggen.
In 2015 heeft Groei & Bloei afd. Beilen in het kader van hun 50 jarig jubileum dit ook gedaan en hierop veel enthousiaste reacties gekregen. 
Zowel voor de fleurige aanblik, alsmede om de biodiversiteit te bevorderen is het voor mens en milieu gunstig om zoveel mogelijk bloemen op zoveel mogelijk plaatsen te zaaien.
Deze bloemenweiden leveren voedsel aan insecten, dat weer goed is voor de wildebijenstand. 
Zoals bekend, is het slecht gesteld met de wilde bijen.
Zij zorgen voor bestuiving van onze voedselgewassen en zijn dus van essentieel belang voor het leven op deze aarde. Door het gebruik van pesticiden en andere gifstoffen sterven deze bijen.
Wij willen ze, door de bloemenweiden in te zaaien een grotere overlevingskans geven.

Aangezien de aanschaf van de zaden nogal prijzig is, doen we een beroep op de ClubSupport van de Rabobank Noord- en Midden-Drenthe.
Er wordt in overleg met de gemeente Midden-Drenthe ingezaaid. Het onderhoud wordt door leden van de vereniging gedaan.