Beilen

De Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelt dit jaar € 200.000 beschikbaar voor lokale projecten. Leden van de bank kunnen van 5 tot 25 oktober 2020 hun stem uitbrengen op een deelnemende vereniging. Groei & Bloei afdeling Beilen doet ook dit jaar weer mee aan deze clubsupport.


Waar besteden  we het geld aan ?

Groei & Bloei afd. Beilen wil graag op verschillende plaatsen binnen hun 'werkgebied'  in overleg en samenwerking met de gemeente Midden-Drenthe in 2021 wildebloemenweiden aanleggen.
In 2015 heeft Groei & Bloei afd. Beilen in het kader van hun 50 jarig jubileum dit ook gedaan en hierop veel enthousiaste reacties gekregen. 
Zowel voor de fleurige aanblik, alsmede om de biodiversiteit te bevorderen is het voor mens en milieu gunstig om zoveel mogelijk bloemen op zoveel mogelijk plaatsen te zaaien.
Deze bloemenweiden leveren voedsel aan insecten, dat weer goed is voor de wildebijenstand. 
Zoals bekend, is het slecht gesteld met de wilde bijen.
Zij zorgen voor bestuiving van onze voedselgewassen en zijn dus van essentieel belang voor het leven op deze aarde. Door het gebruik van pesticiden en andere gifstoffen sterven deze bijen.
Wij willen ze, door de bloemenweiden in te zaaien een grotere overlevingskans geven.

Aangezien de aanschaf van de zaden nogal prijzig is, hebben we een beroep gedaan op de ClubSupport van de Rabobank Noord- en Midden-Drenthe.Dit heeft een leuk bedrag opgeleverd.
In overleg met de gemeente Midden-Drenthe wordt er ingezaaid rond het kunstwerk bij de rotonde bij de Gamma in Beilen. Het onderhoud wordt door leden van de vereniging gedaan.